งาดำกินแล้วดี

น้องที่ช่วยผู้แปลพิมพ์ฝากขายงาดำคั่ว ป่นที่น้องเขาขายอยู่คะ  ถ้าใครสนใจจะอุดหนุนน้องเขา  เชิญเลยคะ............... งาดำแบบคั่วป่นเรียบร...

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560

บทที่ 15 ซูหมิงเฟิง


ขอบคุณผู้ออกใบสั่งบทที่ 15  ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านใหม่อีก 3ท่านคะ

.................................................

บทที่ 14 มารดาและบุตรสาว


ขอขอบคุณใบสั่งบทที่ 14  จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามทั้ง 3 ท่านนะคะ
....................................

บทที่ 65 ตามหัวใจเจ้าปรารถนา

ในอดีต300ปีก่อน.......
  
ข้าเคยพบขอทานนอนหนาวตายในถ้ำ....

ข้าเคยเห็นคนดวงตกโดนโจรฆ่าแล้วเอาศพโยนลงแม่น้ำ

ข้ายังเคยพบเด็กๆไม่ประสาผอมกระหร่องอดอยากถึงกับขุดรากไม้กิน....

วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2560

บทที่ 13ขอบคุณใบสั่งบทที่ 13 จากผู้ไม่ประสงค์จะออกนามอีกท่านคะ

.......................................................

บทที่ 12 แม่นมกุย

ขอขอบคุณใบสั่งบทที่ 12 จากผู้ไม่ประสงค์จะออกนามอีกท่าน

..................................

บทที่ 11 ความพินาศของตระกูลเซีย

ขอขอบคุณใบสั่งตอนที่ 11  จากผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม
*****บทที่ 12 ขาดอีก 2ถุงจ้า


..........................................

วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2560

บทที่ 10 อ๋องน้อยเซีย

ขอขอบคุณใบสั่งบทที่ 10 จากทั้งสามท่านคือ คุณ ออด/คุณ Mankeaw/คุณ Ariyo

*****ความคืบหน้าของบทที่ 11 ขาดอีก 2 ถุงจ้า 
...................................